EMPOWERMENT SELF DEFENSE

neboli Sebevědomá sebeobrana pro každého

Unikátní pojetí sebeobrany z Izraele nově v České republice

Na kurz bojových umění chodit nechcete, ale vlastní pocit bezpečí je pro Vás důležitý. Jak se ubránit jinak než roky a roky trénovat chvaty a kopy?

Máte pocit, že Vás ostatní neberou dost vážně? Setkali jste se s šikanou? Vašim potřebám nikdo nenaslouchá, nedokážete si uhájit vlastní zájmy? Naučte se efektivně komunikovat své potřeby a ochránit se proti agresorům!

EMPOWERMENT SELF DEFENSE, volně přeloženo jako Sebevědomá sebeobrana, je komplexní pojetí rozšířené sebeobrany, založené na posílení schopností

 • rozpoznat nebezpečí
 • předcházet útoku
 • v případě napadení být schopen
 • se ubránit

Odkud ESD pochází a jaké jsou s ním zkušenosti?

Metodika ESD vznikla v Izraeli a je rozvíjena po celém světě. V současné době je ESD součástí výuky na školách v Izraeli, USA či Kanadě. ESD je již etablována i na Slovensku. V zahraničí projekty ESD podporuje UN Women či švédská vláda.

ESD se nabízí jako řešení aktuálních společenských problémů

 • Zvýšení bezpečnosti žen a starších občanů ve veřejném prostoru
 • Prevence šikany v dětských kolektivech (školy, sportovní kluby, zájmové kroužky)
 • Předcházení mobbingu a bossingu na pracovišti
 • Prevence násilí v domácnostech či pečovatelských ústavech

Lektorské zabezpečení

V ČR je první certifikovanou lektorkou ESD Linda Štucbartová, která je rovněž zakladatelkou ESD Czechia. Členka Výkonné rady Česko-izraelské smíšené obchodní komory, lektorka, koučka, která se věnuje problematice leadershipu, komunikace a vyjednávání více než 20 let. Na konceptu ESD jí nejvíce zaujala praktičnost konceptu a využitelnost v praxi i pro ty, kteří nemají předchozí zkušenost s bojovými sporty.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

 • Násilí a jeho dopady je možné v dnešní době považovat za nejrozšířenější zdraví ohrožující téma, protože každá 3. žena a každé 5. dítě se v průběhu života setká s nějakou formou násilí.

 • Každý 6. chlapec a každý 10. muž se může stát objektem sexuálního násilí. Většina studií zároveň poukazuje na fakt, že násilí na chlapcích a mužích je stále málo oznamováno a prošetřováno.

 • Násilí má různé formy, kromě fyzické také formy psychické, ekonomické, sociální či sexuální.

 • 80% žen, které se aktivě brání, dokážou agresora odradit od útoku.

 • 87% násilných činů pochází od osob nám známých.

FORMA VÝUKY JE VARIABILNÍ DLE POTŘEB

Intenzivní úvodní workshop
3 hodiny

ESD trénink pro dospělé
2 x 1 den

ESD trénink pro děti
8 x 1 hodina

ESD trénink pro firmy
specifikace na míru

5 ZÁKLADNÍCH PRVKŮ ESD PŘÍSTUPU

Mysli posiluj intuici, vnímej okolí, nauč se vnímat své hranice
Zakřič sděluj své pocity a potřeby, v případě nebezpečí efektivně přivolej pomoc
Utíkej vyhraný boj je takový, ke kterému nedošlo
Bojuj využívej slabých míst protivníka a silných míst vlastního těla
Sdílej nepříjemné zážitky si nenech pro sebe, vyhledej odbornou pomoc

Partnerem části věnující se aktivní sebeobraně je Martial Arts Academy a slovenská organizace ZA SEBA, vedená instruktorkou Biankou Urbanovskou.